Vinirlər nə üçündür?

12

Vinir – ön dişlərin görünən hissəsinə estetik məqsədlə tətbiq olunan incə lövhəciklərdir. Onları daha çox cüt şəklində qoyurlar ki, simmetrik dişlər arasındaki fərq hiss olunmasın.

Onları niyə qoyurlar?

Dişin ağardılmasına alternativ olaraq. Dişin rəngini dəyişməkdə çox effektivdir və istifadə müddəti boyu rəngini saxlayırlar.

Vinirlər qısa müddətdə və çox etibarlı şəkildə dişlərin kəsici kənarının tamlığını bərpa etmək və onların formasını korreksiya etmək imkanı verir.

Dişin forma və ölçüsünü dəyişmək üçün 

Emalın anomaliyalarını aradan qaldırmaq üçün.

Beləliklə, vinir bir çox problemlər kompleksini aradan qaldırmaq imkanı verir. Bununla yanaşı nə qoyulma zamanı, nə də sonra pasiyentdə diskomfort hissi yaranmır, uzun müddət qulluq edir və xüsusi baxım tələb etmir.

Klinikamızda vinirlərin qoyulması haqda siz “xidmətlərimiz” bölməsində oxuya bilərsiniz.